Wednesday, December 31, 2008

WEBB-TV på E24

Oftast bryr jag mig mycket om de hemsidor, som inte riktigt funkar för Linux, men ibland måste man. Nyligen har hjälpt en bekant med ASUS eee på Linux (min idé), och det var några video-hemsidor, som han tittade på, och som inte riktigt funkade som de borde, nämligen Videos på CNN och webb-tv på E24 (www.e24.se). Om man med en linux maskin försöker titta någon video-snutt på dessa hemsidor, komma man stötta på det otrevliga (och missvisande) meddelande att de tekniska kraven inte uppfylls (som i figuren nedan):Det hjälper inte att man har Firefox, Flash och MPlayer installerade på sin linux-burk. Anledning verkar vara att de kolla om man har Windows (förutom Firefox + Flash + Windows Media Player).

Så hur gör man för att kunna kolla på webb-tv på en sådan windows-"adicted" hemsida?

Jo, man säger att man har Windows även om man inte har det!

Och i och med att man faktiskt uppfyller de tekniska kraven fungerar webb-tv:n alldeles utmärkt.

Praktiskt måste man:

1. Installera en "addon" för Firefox som heter User Agent Switcher;

2. Ändra Netscape-agent till Firefox 3.0. Gör så här: gå inte på "Tools/Verktyg" i Firefox -> "User Agent Switcher" -> Options -> Options och i klicka på "User Agents". Ändra sedan i "User Agent" Netscape 4.8 till Firefox 3.0. (Ändra även i de andra fälten också, även om de inte är viktiga.)

3. Gå in nu på www.e24.se och välj "Firefox 3.0". Sedan klicka på webb-tv, och webb-tv:n borde sättas igång perfekt, som i figuren nedan:


Man kan fråga sig vad e24 (och CNN) har emot linux, men faktumet är att det funkar inget annat behövs än att säga till e24-servern att vi har en Windows maskin. Minst sagt lite diskriminerande.


En kommentar till, sätt flash-blocker på av, om du har denna addon.